img

גדות

האגרונומים המומחים שהכרתם בחברת "האחים מילצ'ן" נמצאים היום תחת החטיבה החקלאית של חברת "גדות" שנקראת גדות אגרו. מאז ומתמיד עסקה החברה בעיקר בשיווק דשנים מתוצרת מקומית, בשנות השישים הרחיבה החברה את פעילותה בחקלאות והתקשרה עם חברות בינלאומיות המייצרות תכשירים בתחום הגנת הצומח וכן עם חברות זרעים.

על צוות המחלקה החקלאית של החברה נמנים אנשי מקצוע האמונים בייעוץ, בהדרכה, בניסויי שדה חקלאיים בתחומי הגנת הצומח, מווסתי צמיחה, זרעים, תברואה, טיפול בפרח הקטוף והתאמתם לצרכי החקלאות בישראל.

החברה הינה מפיצה של החברות המובילות בעולם בתחום התכשירים להגנת הצומח ובתחום הזרעים, ביניהן:
DUPONT, SYNGENTA, BAYER CROPSCIENCE, CHEMTURA, FINE ועוד חברות מובילות.


התכשירים אותם אנו משווקים נמצאים בשימוש נרחב בגידולי השדה, בגן הירק, בהדרים, בגפן, בעצי פרי, בפרחים וכן בשטחי בור ויער.
רשימת התכשירים כוללת:
א. קוטלי עשבים
ב. קוטלי פטריות וחיידקים
ג. קוטלי חרקים, אקריות ונמטודות
ד. מווסתי צמיחה
ה. אחרים: משטחים, שמנים, תכשירים לטיפול בפרח הקטוף ותכשירים לתברואה.

מחוץ לגבולות מדינת ישראל, מתמקדת פעילות החברה בייצור, פיתוח ובקידום המכירות של המוצרים לפרח הקטוף (TOG) וכן בתמיכה בפרויקטים חקלאיים שונים של קבוצת מרחב.

מאז ומתמיד שקד צוות המחלקה החקלאית על פיתוח תכשירים חדשים, בצד הרחבת הידע והשימוש בתכשירים הקיימים והמוכרים. בימים אלה תכשירי הדברה נוספים נמצאים על סף רישוי, בהרחבת תווית ובהליכי ניסויים ולמידה. אנו תקווה שסל מוצרים זה יגדל בכמות ובאיכות וזאת כדי להעמיד לרשות החקלאים מגוון תכשירים איכותי בגידולים השונים.


img
סגור חלון