img

תרסיס בעמ

חברת תרסיס בע"מ נוסדה בשנת 1953 על ידי מר מרדכי טנצר ז"ל. החברה עוסקת בייצור, ביבוא ובשיווק תכשירי הדברה לחקלאות ולתברואה, בהם:

קוטלי מזיקים
קוטלי פטריות
קוטלי עשבים
מווסתי צמיחה
חומרי הזנה
תכשירים להתעוררות
תכשירי הלבנה לעצים ולחממות

החברה מייבאת ומשווקת תכשירים מתוצרת SUMITOMO, Marks AH, BAYER, רונפאל ועוד. לחברה מחלקת זרעים המתמחה ביבוא ובשיווק זרעי ירקות וגד"ש מובחרים.

אגריכם, חברת בת של חברת תרסיס ושל סוכנויות יעקבזון בע"מ, מייבאת ומשווקת את מוצרי חברת Dow AgroSiences במדינת ישראל.
סוילטק, חברת בת של חברת אגריכם, משווקת מוצרים לחיטוי קרקע.
בחברת תרסיס אגרונומים העוסקים בפיתוח התכשירים ובפיתוח זני זרעים וכן בשמירה על הקשר עם ציבור החקלאים, עם מדריכי חקלאות ועם מוסדות המחקר בארץ.
img
סגור חלון