img
שותפים עסקיים » הדברה ודשנים » לוכסמבורג תעשיות בעמ

לוכסמבורג תעשיות בעמ

לוכסמבורג תעשיות בע"מ מפתחת מייצרת ומשווקת כימיקלים, תכשירים להגנת הצומח בחקלאות וכימיקלים ייחודיים לתעשיות שונות.
לוכסמבורג תעשיות בע"מ פעילה ביצור, שיווק ויצוא של תכשירים להגנת הצומח (חומרי הדברה) ואת מוצריה משווקת בישראל ובמדינות העולם.
תכשירי הגנת הצומח (כימיקלים לחקלאות) מאפשרים חקלאות כלכלית, יעילה ואיכותית. שימוש בקוטלי מחלות, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים ותכשירי הזנה לצומח, חיוניים בכדי להשיג תוצרת חקלאית מגוונת, עשירה וזמינה.
לוכסמבורג תעשיות מפתחת שימושים ויישומים של תכשירים להגנת הצומח בישראל ובמדינות העולם.

פעילות בישראל
חברת לוכסמבורג מייצרת, מייבאת, מפתחת ומשווקת תכשירים להגנת הצומח.
מוצרי החברה מיוצרים במפעלי החברה בישראל ובמפעלים של חברות מובילות בתחום הכימיקלים בחו"ל, בעיקר באירופה ובארה"ב (ביניהן FMC ,CHEMINOVA ,AMVAC ,SYNGENTA ,CHEMTURA ,ISK ,SIPCAM ,ISAGRO). המוצרים משווקים באמצעות חברות לשיווק והפצה של תשומות וצרכים לחקלאות.
חברת לוכסמבורג מאפשרת לחקלאים בישראל שימוש במגוון מוצרים איכותיים ומקפידה על מלאי זמין של תכשירים לגיבוי הצרכים המשתנים של החקלאי בישראל. לוכסמבורג גם מעניקה לחקלאים הדרכה וסיוע מקצועי באמצעות אנשי השדה של המחלקה החקלאית.img
סגור חלון