img
שותפים עסקיים » הדברה ודשנים » אגן יצרני כימיקלים בעמ

אגן יצרני כימיקלים בעמ

אודות החברה
חברת אגן פעילה בפיתוח, בייצור ובשיווק חומרים להגנת הצומח, בעיקר מקבוצת קוטלי עשבים (הרביצידים), וכן חומרי ריח סינתטיים. אגן החלה את דרכה לפני קום המדינה כאגודה שיתופית של כימאים צעירים בוגרי האוניברסיטה העברית, וכיום היא נמנת עם החברות הגדולות בתעשייה הכימית בישראל. במתקני החברה מועסקים כ- 600 עובדים מהם כ- 110 כימאים, מהנדסים, טכנאים ואגרונומים.
המפעל מייצר עשרות חומרים כימיים פעילים, המעובדים למאות תכשירים (פורמולציות) זמינים לשימוש חקלאי. תהליכי ייצור החומרים והתכשירים המיוצרים במפעל, הם פרי פיתוח עצמי של מחלקת המו"פ. קוטלי העשבים של אגן נמכרים בכל ארצות תבל. המפעל מייצר בעיקר תכשירים גנריים, ושוקד על השקת מוצרים חדשים בקצב מואץ ובהתמדה, בארץ ובעולם.

שיווק מוצרים להגנת הצומח
לפני כ-12 שנים השיקה אגן בהצלחה רבה את התכשיר גליגן (תכשיר האוקסיפלואורפן הגנרי הראשון בעולם) בארץ ובחו"ל. לפני כ-8 שנים התחילה אגן לשווק את התכשיר "טומהוק" תכשיר קוטל עשבים סיסטמי גנרי ושנה לאחר מכן את התכשיר "ליאופרד" תכשיר קוטל דגן סלקטיבי ובכך הצליחה להוזיל את עלויות ההדברה בארץ. לפני שנה השיקה אגן את התכשיר "אטופס", תכשיר גנרי להדברת עשבים דגניים בחיטה. בעתיד צפויים רישויים של תכשירים נוספים מבית אגן. בנוסף רכשה אגן מחברות בינלאומיות מספר תכשירים ותיקים המשווקים בארץ ובעולם. בין אלה נמצא קוטל העשבים "רייסר" לגידולים ממשפחת הסוככיים, חמצה וחמניות. כמו-כן, אגן משקיעה בפיתוח של תכשירים משולבים המכילים מספר חומרים פעילים לנוחות המשתמש, כגון "סימזול פלוס", ולאחרונה ה"גליידר" המכיל גלייפוסט, אוקסיפלואורפן ודיורון.

ניהול איכות
החל מ- 1993 החברה פועלת תחת מערכת ניהול איכות מאושרת ע"י מכון התקנים.
הסמכת המכון על פי תקן זה (ISO 9001) מהווה הכרה בפעילותה האיכותית והאמינה של החברה בפיתוח, ביצור ובשיווק ומיצבה אותה כחברה מובילה גם בשווקי חו"ל.

קישור לאתר החברה: www.adama.com/israel-agan/he/
img
סגור חלון