צוות חרכון- חגי שוורץ, פרופ' דני שטיינברג, ד"ר מרים זילברשטיין, סמדר אידלין הררי, דוביק אופנהיים, יעל גרינבלט אברון, יוני גל, שלמה שמיאן, שרוליק דורון

כללי- מצב החרכון במטעים טוב בהרבה מזה שהיה בסתיו 2010. הפעילות הנמרצת בחורף אשתקד, הפעילות באביב 2011 ,והמשכה לאורך כל העונה עד היום, הביאו אותנו למצב בו במרבית המטעים אין נגיעויות רבות של חרכון. על אף השיפור הניכר במצב אנו ממשיכים להלחם על כך שלא ישאר ולו כיב פעיל אחד במטעים. ההמלצות שיפורטו בהמשך מטרתם להוציא לחלוטין את החרכון ממטע האגס ב 2012.

:להלן הנחיות צוות החרכון לתקופת הסתיו וראשית חורף
הרחקת כיבים פעילים ועצים נגועים בחרכון
.זה הזמן להרחיק כיבים פעילים מהמטע! –הנחיות מפורטות בהמשך
• כל חקלאי שרוצה לעקור את המטע בשל נגיעות בחרכון מתבקש לפנות למדריך, במידה ופניית ותמצא
.כנכונה, הוא יקבל אישור עקירה. האישור ישמש אותו כבסיס לפנייה לקרן נזקי טבע
.• חלקות עם נגיעות המאיימות על המטעים השכנים ולא יטופלו, יקבלו צו עקירה

פריחה סתוית: יש לאתר חלקות עם פריחה סתוית ולהסירה. פרחים אלו עלולים להדבק בחיידקים
.הגורמים לחרכון, ובמהלך כמה שעות של טמפ' מתאימות לגרום להיווצרות המחלה

: בדיקת עמידות לסטרנר
במהלך החודש הקרוב יבוצע סקר חוזר של חלקות בהם יש חשש מעמידות לסטרנר. כל חקלאי המוצא
, כיבים פעילים או כל סימן לנגיעות במטע שלו מתבקש לפנות למדריך (סמדר, יוני, יעל, שרוליק, שלמה
דוביק) או לנטרי החרכון (חנוך, ליאור, מרים). החקלאים יקבלו הנחיות כיצד לדגום בעצמם ולהעביר את
.הדגימה לביא"ר רפקור (בתיאום). רק בחלק מהמקרים תתבצע הדגימה באופן יזום ע"י אנשי הפרויקט

פעולות הסניטציה בסתיו-חורף 2011/12
כללי- אנו ממשיכים בהנחיות התקיפות ששימשו אותנו בעונה הקודמת
היעד-להגיע לעונת האביב 2012 בלי מידבק התחלי של חרכון
העקרונות
"ההחלטות צריכות להתקבל ל"חומרה" ולא "לקולה
יש להילחם על העץ – ולא על היבול של השנים הבאות
יש להילחם על החלקה – ולא על העץ הבודד
יש להילחם על המטע – ולא על החלקה הבודדת

הנחיות לגיזומי סניטציה 2011/12:

1. יש לסיים את סילוק הענפים הנגועים בחרכון עד 15.12 – אם עד 25.11 רואים כי לא ניתן יהיה לעמוד במשימה, יש להיכנס באמצע נובמבר לתהליך של סימון הענפים המיועדים לסילוק (מאחר ויהיה קשה לזהות אתה הענפים הנגועים לאחר מכן). הסימון יעשה בעזרת ריסוס גבול הכיב. ב"ספריי" צבע בולט.

2. ההנחיות שלהלן מתייחסות לשני סוגי מטעים:
מטעים צעירים ובצמיחה: מטעים צעירים או מטעים שרוב הענפים בהם צעירים (חלקים).
ביצוע סניטציה – על פי ההנחיות המפורטות באיורים בדפים הבאים.

מטעים בוגרים: מטעים בהם שלד העץ מבוגר (הקליפה סדוקה). ההנחה היא כי בקליפה הסדוקה, אין קיום לכיבים ולכן אין צורך לסלק קטעי עץ סדוקים.

בכל מקרה בו מבוצעות פעולות הסניטציה אין להסתפק בפעולה עצמה אלא יש צורך במעקב וליווי, שמא נשאר כיב חרכון פעיל ויש הכרח לסלקו. על כן לאחר השלב הראשון בו תבוצע הסניטציה עצמה נעבור במטעים בשני מהלכים נוספים:

המהלך השני יבוצע בחודש ינואר ובו יסולקו כל הענפים שהמשיכו להיפגע מחרכון ו/או שנראו עליהם כיבים פעילים.

המהלך השלישי יבוצע בחודש פברואר לפני הפריחה ובו יסולקו כל הענפים שהמשיכו להיפגע או שנראו עליהם כיבים פעילים, על פי ההנחיות המפורטות באיורים בדפים הבאים.

 

סיכום:
באיורים הוצגו דוגמאות להסברת פעולות הסניטציה. אנו מציעים לחקלאים להזמין את אנשי צוות החרכון על מנת לקבל החלטות מושכלות. פעולת הסניטציה היא הפעולה המרכזית לסילוק כיבים פעילים מהמטע. יש להכשיר את האנשים העומדים לבצע את פעולות הסניטציה וללוות אותם בעבודה כדי שיבוצעו כהלכה וללא שגיאות.

צוות החרכון עומד לרשות החקלאים בהתמודדות עם מחלת החרכון.

כל האמור לעיל אינו אלא בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות ביצוע האמור בעצה הינו על אחריותו הבלעדית של מקבל העצה.