בתי צמיחה ומערכות גידול הידרופוניות NFT

השוק התחרותי בו פועלת החקלאות המודרנית מכתיב את הצורך בהגדלת התוצרת ואיכותה ‏במקביל לשמירה על איכות הסביבה וחקלאות בת קיימה.‏
הירידה במשאבי הטבע כגון מחסור במים ושטחי קרקע פנויים לעיבוד והעלייה במחירי ‏התשומות החקלאיות לצד העלייה בגודל אוכלוסיית העולם הפכו את השימוש בחקלאות ‏הידרופונית לפתרון רצוי ומבוקש. ‏
מערכות גידול הידרופוניות מאפשרות שימוש יעיל וחסכוני במים, אדמה, שטח, דשן וכ"א ‏ומניבות תוצרת חקלאית רבה ואיכותית יותר בזמן קצר יותר ותוך שימוש מופחת בחומרי ‏הדברה. ‏‎

השימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות כגון בקרת אקלים, מערכות מסך תרמי להצללה, ‏אוורור אקטיבי מאולץ, סחרור, מזרון לח, מערכות חימום אוויר חם לחודשי החורף, דישון ועוד ‏מבטיח תוצרת איכותית ופורה שאינה תלויה בעונות השנה ומאפשרת גידול לאורך כל השנה. ‏

גידול בשיטת שולחנות ‏NFT ‎
מערכת גידול הידרופונית מבוקרת מחשב בתעלות ‏PVC/DFC‏ בהן זורמת תמיסת הזנה ‏‏(מים + דשן) בשכבה דקה בתוך תעלות הגידול. תעלות הגידול מוצבות על שולחנות מתכת ‏מודולריים, ושתילים צעירים מוכנסים לתוכם בהתאם לחירור קיים שנקבע לפי סוג הגידול. ‏אורך התעלות נקבע בהתאם לממדי החממה לניצול מרבי של שטח החממה. ‏
ניתן לכוון את מערכות ההשקיה והדישון הכוללות משאבות השקיה, משאבות דשן חשמליות, ‏צנרת ואביזרים מ- ‏PVC‏.‏
משאבות השקיה מבוקרות בקר עובדות 24/7 ופועלות בהתאם לצריכת המים במערכת ‏לחיסכון בהוצאות חשמל והארכת חיי המשאבות.‏
מערכת מים איכותית תבטיח אספקת מזון (מים + דשן) לצמח בכמויות ובזמן הנדרשים, לשם ‏קבלת תוצאות חקלאיות מיטביות ומרביות.‏
מערכות סינון אוטומטי יבטיחו איכות מים גבוהה ומניעת סתימות. ‏
מערכת סחרור מים במיכל הראשי תוודא יצירת תמיסת השקיה הומוגנית ומדויקת כולל ג'טים ‏לערבול התמיסה במערכת והוספת אויר.‏
מפזר מים ייעודי יוודא את אחידות ההשקיה בכל התעלות.‏
במקביל פועלות מערכת העשרת חמצן במכל הראשי, מערכת בקרת אקלים ומערכות אוורור ‏והצללה. ‏
כל אלה מאפשרים את ייעול השימוש בתשומות חקלאיות והפקת תוצרת חקלאית טובה ורבה ‏יותר כך שניתן לקיים חקלאות רווחית. ‏