כנימות העלה, שמשך שנים היו ידועות כאחד המזיקים הקלים ביותר להדברה, מתחילות לאחרונה ‏‏"להרים את הראש". דווקא אחרי שחשבנו שהצלחנו להדביר אותן, הן מפתיעות שוב ומתחילות ‏להתרבות ללא מעצורים. מדוע זה קורה? ומה הן הדרכים כדי למנוע את זה? כנימות עלה – ‏מהדברה סלקטיבית ועד הדברה אפקטיבית. ‏

מרבית קוטלי החרקים הדבירו אותן במידה זו או אחרת, ומכל החרקים, הן היו האחרונות לפתח ‏עמידות לחומרי הדברה. על פי רוב הודברו כנימות העלה באמצעות תכשירים, שנועדו במקור ‏להדברת מזיקים אחרים (בעיקר מזיקים הניזונים מוהל תאים או צינורות שיפה, המכונים "מזיקים ‏מוצצים" כגון כנימות עש, ציקדות, כנימות מגן ותריפסים). עם זאת, בשנים האחרונות אנו עדים ‏לתופעה, שבה כנימות העלה מלוות את הגידול למשך שבועות עד חודשים ולעיתים אף לכל משך ‏חייו. בכותנה לדוגמה, כנימות העלה כבר אינן מופיעות רק בעונת האביב, אלא גם במשך הקיץ. ‏בתות שדה, מלוות כנימות העלה את הגידול במשך כל החורף והאביב, בייחוד בחורפים חמים כמו ‏החורף האחרון. ברימון, נדרשת הדברה ממושכת של כנימות העלה, שכן הן מראות "גילויי חיבה" לא ‏רק ללבלוב הצעיר, אלא מאכלסות גם עלים מבוגרים יותר, במשך רוב עונת האביב והקיץ.‏

כמו כן, בשנים האחרונות אנו עדים לכך היא שריסוס כנימות עלה באמצעות תכשירים לא ‏סלקטיביים, דוגמת קרבולן (‏carbosulfan‏) או אקטרה (‏thiamethoxam‏), מקנה בטווח המיידי ‏הדברה מעולה אולם מספר ימים לאחר מכן שבה אוכלוסיית כנימות העלה וחוזרת לשטח המרוסס, ‏לעתים אף ברמת אוכלוסייה גבוהה יותר! כך אירע בתפוח, בתות שדה וגידולים נוספים. מכאן, ‏שמדיניות ה'זבנג וגמרנו' שאפיינה את העבר באשר לכנימות עלה הפכה לבלתי רלבנטית. ריסוס ‏אחד כבר אינו די על מנת לפטור אותנו מעונשן של אלה, ואנו נדרשים לחשיבה מחודשת בתחום ‏הדברתן. ‏

 

השאלה הנשאלת היא מדוע חוזרות הכנימות לגידולים המרוססים לאחר תקופה קצרה מביצוע ‏הריסוס, ומדוע אף באוכלוסיות גבוהות יותר?‏

כנימות ללא מעצורים
מסתבר כי תכשירים שאינם סלקטיביים המדבירים אמנם את כנימות העלה, 'מחסלים' בו בזמן גם ‏את אויביהן הטבעיים של הכנימות (זבובי רחף, חיפושיות טורפות ואחרים). אויבים אלה של ‏הכנימות רגישים לחומרים הבלתי סלקטיביים אלפי מונים מאשר כנימות העלה. הם ישובו לשטח ‏המרוסס רק לאחר זמן רב, שבמהלכו כנימות העלה שבו לגידול וחדלו להיות מושפעות משאריות ‏החומר. כתוצאה מכך שבות הכנימות לגידול המרוסס, אלא שהפעם ה"חזית חשופה". האויבים אינם ‏נמצאים שם כדי לתקוף אותן ולהגביל את התפרצותן, והן הולכות ומתרבות ללא מעצורים.‏

המטרה היא, אם כן, לפגוע בכנימות העלה, מבלי לפגוע באויבים הטבעיים, וקיימות לכך מספר ‏דרכים:‏

  1. פגיעה סיסטמית, דהיינו פגיעה בכנימות העלה דרך הצמח. האויבים הטבעיים אינם באים ‏במגע עם החלקים הפנימיים של הצמח (צינורות ההובלה ועם פנים התאים), לפיכך לא ‏ייפגעו מתכשירים סיסטמיים אשר אינם מצויים בשטחו החיצוני של הצמח. כמו כן, אויבים ‏אלה אינם ניזונים מפגרי כנימות עלה, לכן הם גם אינם חשופים לחומר המצוי בפגרי כנימות ‏שהודברו. לצורך העניין, התכשיר אקטרה, אם יינתן דרך הקרקע, באופן סיסטמי לא יפגע ‏באויבים הטבעיים.‏
  2. שימוש בתכשיר סלקטיבי אשר אינו פוגע באויבים הטבעיים אלא בכנימות העלה בלבד. ‏במקרה כזה, גם הכנימות המעטות ששרדו לאחר חשיפתן לחומר הסלקטיבי תיטרפנה על ‏ידי אויביהן. כך למשל, שימוש בתכשיר הסלקטיבי צ'ס, הפוגע בכנימות העלה בלבד. מנגנון ‏הפעולה של צ'ס (‏pymetrozine‏) הייחודי לכנימות עלה מונע למעשה את ייצור הרוק, ‏החיוני לפעולת המציצה מצינורות ההובלה.

‏בשתי הדרכים הללו מדובר בהדברה בעלת השפעה ממושכת וארוכת טווח הודות לדרך פעולה ‏משולבת הכוללת שימוש בהדברה סלקטיבית והשלמת ההתקפה על ידי האויבים הטבעיים.‏