כיום, משקיע החקלאי מאמץ רב בניטור הפגעים בשדותיו, ורק לאחר שבחר את התכשיר הטוב והיעיל ‏ביותר לפגעים אותם איתר, הוא ניגש למלאכת הריסוס. לדאבוננו, ברוב המקרים החקלאי אינו נותן את ‏הדעת לטיב המים, שאותם הוא ממלא במיכל הריסוס.‏
לטיב ואיכות המים תפקיד מכריע בתוצאה הסופית של הריסוס. איכות המים תלויה במקורם: מי מאגר, ‏מי קולחין או מים מתוקים. לתכונות מסוימות של המים, קיימת השפעה מכרעת על פעילותם של תכשירי ‏ההדברה.‏

עכירות:
מים עכורים מכילים חלקיקים זעירים, לרוב של חרסית או טין, המרחפים בתוכם. חלקיקים אלה סופחים ‏חלק מהחומר הפעיל של תכשיר ההדברה והופכים אותו לבלתי פעיל. תכשירים אשר פעילותם עלולה ‏להיפגע משימוש במים עכורים הינם: תכשירי גלייפוסייט, דוקטלון, רגלון ואלרים.‏
החלקיקים שבתוך המים, עלולים גם לסתום את פומיות הריסוס במסננים וכן לגרום לשחיקת יתר של ‏הפומיות עצמן.‏

מים קשים:
מים המכילים ריכוז גבוה של סידן ומגנזיום, נחשבים למים קשים. סבון אינו מקציף במים קשים. ישנם ‏כימיקלים, אשר תהליכי התגבשותם מזורזים במים קשים. תכשירים בעלי רגישות מיוחדת לתופעה זו: ‏תכשירי גלייפוסייט, ותכשירים המכילים ‏D-4 ,2‎‏ ו- ‏MCPA‏.‏
מים קשים עלולים לפגוע ביעילותם של חומרים משטחים הנמצאים במספר תכשירי הדברה. כתוצאה ‏מפגיעה זו, התכשיר עצמו אינו נצמד לריקמה הצמחית, אלא ניגר אל הקרקע. בנוסף, מים קשים עלולים ‏להפריע להחלבה תקינה של התכשיר ולחוסר פיזור אחיד של החומר הפעיל בתרסיס.‏

חומציות המים ‏pH‏ :
ערך ‏pH‏ – מדד ריכוז יוני מימן בתמיסה, הנע בסקלה בין 1 ל-14, מבטא חומציות או בסיסיות של ‏תמיסה. 1-7 מבטא ערכים חומציים, 7 מבטא ערך ניטרלי, 7-14 מבטא ערך בסיסי. ברוב המקרים, ערך ‏pH‏ של מים נע בין 6.5 ל-8 . מים בסיסיים מאוד (ערכי ‏pH‏ מעל 8) , גורמים לתהליך של הידרוליזה ‏בסיסית. כתוצאה מכך, חל פרוק מואץ של החומר הפעיל של תכשיר ההדברה, הגורם לירידה ביעילותו. ‏בתכשירים הרגישים לסביבה בסיסית, ככל שהתכשיר נמצא בסביבה בסיסית זמן ממושך יותר, כך קצב ‏הפרוק ההידרוליטי מואץ.‏
לעולם! אין להשאיר תכשירים מהולים במיכל הריסוס להמשך ריסוס ביום שלמחרת.‏

מלחים:
מים מליחים עלולים לגרום לסתימות בציוד הריסוס ולצריבות בגידולים רגישים, לכן לא מומלץ ‏להשתמש במים מליחים לצורך ריסוס.‏

תכולת חומר אורגני:
בעידן של שימוש במים ממוחזרים, ישנה חשיבות רבה לתכולת החומר האורגני במים. מים המכילים ‏אחוז גבוה של חומר אורגני כגון: שיירי צמחים, ביוב ואצות עלולים לגרום לסתימות בכל מערכת ‏הריסוס. כמו כן, האצות עצמן עלולות להגיב לתכשיר ההדברה, ולגרום לירידה ביעילותו.‏

טמפרטורת המים:
טמפרטורות מים קיצוניות, גבוהות מידי או נמוכות מידי, עלולות להשפיע על יעילותו של תכשיר ‏ההדברה.‏

חובה לבדוק את המים בהם אנו משתמשים לריסוס. ניתן לנקוט בפעולות מסוימות על ‏מנת לשפר את איכות המים בהתאם להמלצות אנשי שרות שדה באזורכם. פעולות אלו ‏תשפרנה את תוצאות ההדברה.‏

כתבה מתוך אתר מכתשים