החקלאות המודרנית פועלת בשוק תחרותי ומאתגר שמכתיב את הצורך בהגדלת התוצרת ‏החקלאית לצד ירידה במשאבים טבעיים והרצון לצמצם ככל האפשר בפגיעה בסביבה.‏
התפתחויות אלו בשוק החקלאות המודרנית והרצון לקבל תמורה משמעותית להשקעה, האיצו את ‏מגמת ההתפתחות וההתקדמות של ענף בתי הצמיחה בארץ ובעולם. ‏

היתרונות העיקריים של בתי צמיחה הינם:‏
• ייעול וחסכון בדישון והדברה
• חסכון בהשקיה ומים
• בקרת אקלים
• בקרת תאורה
• הגנה מפגעי מזג האוויר (חום וקור)‏
• הגנה מחרקים ומזיקים
• אופציה למצע גידול מנותק קרקע
• שיפור בגודל ואיכות הגידולים
• אופציה לעבודה על שולחנות עבודה
• שליטה בסוג הקרקע ומצע הגידול בהתאם לסוג הצמח
• ביטול התלות בעונות השנה בכל הקשור לפריחה, מועדי צמיחה, הבשלה ושיווק התוצרת
• קבלת תפוקה מקסימלית ביחס שבין שטח עבודה ותוצרת חקלאית

תכנון ובנייה מקצועיים של בתי צמיחה בהתאמה לתנאי בשטח והגידול ותוך התאמת אביזרים ‏נלווים ומערכות בקרה טכנולוגיות תבטיח חקלאות רווחית. ‏